అమ్మా,నాన్నాలతో వెళ్లను- బాలిక మంకు పట్టు

తన మొహం చూస్తే తల్లిదండ్రులకు హనీ జరుగుతుందని అందుకనే వారికి సంవత్సరం పాటు దూరంగా ఉంటానంటూ చెప్తున్న 10వ తరగతి విద్యార్థిని పూర్ణిమా సాయి వ్యవహారంలో ఏమి చేయాలో తెలియక పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. 40 రోజుల క్రితం ఇంటి నుండి వెళ్లిపోయిన పూర్ణిమ ఆచూకీని ఎట్టకేలలకు పోలీసులు ముంబాయిలో కనుగొన్నారు. అక్కడి నుండి ఆ బాలికను తీసుకుని వచ్చేందుకు పోలీసులతో పాటుగా ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా వెళ్లారు. తీరా అక్కడ తల్లిదండ్రులతో వెళ్లడానికి బాలిక ఒప్పుకోలేదు. ఎవరెన్ని చెప్పినా తాను తన తల్లిదండ్రులతో వెళ్లేది లేదని తెగేసి చెప్పింది. తల్లిదండ్రులు ఎంత బతిమాలినా ఆ బాలిక ససేమీరా అనడంతో ఏం చేయాలా తెలియక పోలీసులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం బాలిక ముంబాయిలోని బాలల సంరక్షణ కమిటీ వద్ద ఉంది. వారు కూడా ఆ బాలికను తల్లిదండ్రులతో పంపడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలం అయ్యాయి. దీనితో బాచుపల్లి పోలీసులు బాలికను హైదరాబాద్ తీసుకుని వచ్చి న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరు పరుస్తామని న్యాయస్థానం చెప్పిన దాని ప్రకారం నడుచుకుంటామని అంటున్నారు. తాను తన తల్లిదండ్రుల వద్ద ఉంటే వారికి హాని కలుగుతుందని తనకు కల వచ్చిందని బాలిక చెప్తోంది. ఇటువంటి నమ్మకాలు పెట్టుకోవడం మంచిదికాదని అట్లాంవి జరగవని ఎవరు ఎంతగా చెప్తున్నా ఆ బాలిక వినడం లేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *